Børnehuset Chilli

Kalender

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

Webtilgængelighedserklæring: https://was.digst.dk/boernehusetchilli-haderslev-dk

 

 

 

Værdier

Vi er en sammenlagt institution på 2 matrikler. En idrætsafdeling og en afdeling hvor naturen og dets muligheder er i stor fokus. Som en kløver står vi på samme stilk; men udfolder hver vores blad på forskellig vis. Således har vi stor respekt for, at vi både har fælles grundværdier, som vi arbejder ud fra på begge afdelinger, og ligeledes for den mangfoldighed det giver, at have forskellige koncepter.

Afdelingen i Hoptrup er en certificeret idrætsinstitution, målet for idtrætinstitutioner cetificeret af DIF er:  ”at medvirke til og give rum for at barnet udvikler de kompetencer, som er nødvendige for at det kan kvalificere og socialisere sig til et aktivt liv. Udviklingsfokus er fysisk, psykisk, social og kognitiv.” I hverdagen har dette indflydelse på nogle af de aktiviteter vi tilbyder, og vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i en bred tolkning af idræt, hvilket omfatter bevægelses og legeaktivtet.

Vuggestuen er placeret i afdelingen i Hoptrup; Vuggestuen er nomeret til 15 børn. Ligesom den øvrige afdeling er vuggestuen præget af aktivitet omkring idræt.

Afdelingen i Marstrup kan tilbyde et fantastisk udeliv. Der er en stor udfordrende legeplads, med utallige muligheder for bevægelse og oplevelse i naturen. Afdelingen har geder, som børnene er en del af at passe i hverdagen. Det at holde dyr, samt bruge dyr som et pædagogisk værktøj har mange positive virkninger. Børnene lærer om dyrernes liv og adfærd. Samtidig giver samværet med dyr ekstra nærvær.

Vi arbejder tæt sammen med dagplejen og skolen i forhold til brobygning og dermed, at gøre overgangen lettere for barnet.

Haderslev reformen danner grundlag for vores pædagogiske tilgang, den har barnet i centrum, og der vægtes, at vi skal skabe rammer for børnene, hvor kvalitet, nærhed og inddragelse er i særligt fokus. Indsatsen omkring barnet skal være præget af helhed, sammenhæng og tværfagligt samarbejde.

En anden grundsten i vores pædagogiske praksis er ICDP. Alle medarbejdere har været på kursus i niveau 1 og nogle i niveau 2.

Vi er en institution i evig bevægelse, derfor vægter vi faglig udvikling og er nysgerrige på de muligheder og udfordringer, vi møder undervejs.
 

Børnehuset Chillis værdier er  beskrevet i vores navn:

Coaching: Vi inviterer til dialog, og vejleder gerne både børn, forældre og hinanden. 

Helhed: Personalet i Børnehuset Chilli arbejder her, fordi de kan sætte barnet i centrum. Personalet vil gerne udvikle børnene i forhold til de pædagogiske læreplaner. Personalet har barnets læring, udvikling og trivsel forøje, og dermed viden om barnet nærmeste udviklingszone for, at give barnet de rette dosiser af stimuli. Kerneydelsen- barnet i trivsel er personalets mål for alle børn.

Ildsjæle: Børns og voksnes arbejdsglæde er en af grundstenene i vores pædagogiske praksis, og noget, vi dagligt har fokus på. Vi er en institution i evig bevægelse, derfor vægter vi faglig udvikling og er nysgerrige på de muligheder og udfordringer, vi møder undervejs.

Livsglæde: Livsglæde er elementært for både børn og voksne, vi er derfor opmærksomme på både vores arbejdsmiljø og børnemiljø- i vores optik kan de kun fungere afhængig af hinanden.

Ligeværdighed: I Chilli er alle lige meget værd, dette er gældende børn, forældre og personale. Vi ser på børn med den overbevisning, at alle børn opfører sig ordentlig, hvis de kan! Vi har en viden om, at børn kan svinge i deres daglige formåen, og at vi som voksne har en rolle i, at skabe gode betingelser for deres dag i institutionen. Vi sætter samarbejdet mellem institution og hjem højt, vi arbejder udfra tanken om, at forældrene som udgangspunkt er dem, der har den største viden om deres barn.  Dialogen imellem os bliver væsentlig for barnets udvikling og trivsel i daginstitutionen.

Inklusion: Inklusion er for alle og med alle! Inklusion er, at have flere relationelle muligheder. Det er en kultur, der bærer barnet i fællesskaber ikke personer, dvs. at inklusion er for Chilli ikke, at det er barnet, der skal passe ind, det er fællesskabet, der skal tilpasses alle børn. Vi har fokus børnenes betingelser for, at kunne deltage i fællesskaber, disse betingelser kan være meget forskellige, og derfor centrale for at kunne modtage læring. 

                     ”inklusion er ikke bare en metode til at løse problemer i forhold til enkelte

                            Udsatte børn. Det er et begreb, der tager afsæt i almenpædagogikken

                    og dermed tilstræber at bane veje for alle børns deltagelse i betydningsfulde

                                             fællesskaber og relationer i almene fællesskaber”

                                                                   (Bent Madsen, 2009)

For at kunne danne relationer, skal barnet være deltagende, fordi vi som mennesker dannes i relation med hinanden.  I Chilli har vi en kultur, hvor vi har fokus på fællesskaber, barnet skal have tilbydes og have flere fællesskaber, der ikke nødvendigvis ligner hinanden. Det giver børn mulighed for at udvikle vigitige kompetencer, for de lærer i de fællesskaber de deltager i. I Chilli udvikler vi fællesskaberne, så de skaber deltagelsesmuligheder for alle. Vi viser barnet forskellighed og dermed øges barnets tolerance. Inklusion er i vores forståelse, at alle viser respekt for hinandens oplevelser af virkeligheden.

 Aktiviteter

 Se under de enkelte afdelinger