Børnehuset Chilli

Kalender

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

Webtilgængelighedserklæring: https://was.digst.dk/boernehusetchilli-haderslev-dk

 

 

 

Tværfagligt samarbejde


Haderslev reformen danner grundlag for vores pædagogiske tilgang, den har barnet i centrum, og der vægtes, at vi skal skabe rammer for børnene, hvor kvalitet, nærhed og inddragelse er i særlig fokus, samt at indsatsen omkring barnet er præget af helhed, sammenhæng og tværfagligt samarbejde.

Vi arbejder tæt sammen med dagplejen og skolen i forhold til sammenhæng imellem barnets tilbud og dermed, at gøre overgangen lettere for barnet.

Haderslev reformen fokus på det tværfaglige samarbejde. I denne reform vægtes den tidlige indsats højt, hvor kvalitet, nærhed og inddragelse er i fokus. Endvidere at den tidlige indsats er præget af helhed, sammenhæng og tværfagligt samarbejde. I vores hverdag betyder dette, at vi har et tæt tværfagligt samarbejde med diverse faggrupper i rådgivningsteam syd. Teamet består af mange faggrupper såsom psykologer, sundhedsplejersker, familierådgivere, talepædagoger, fysioterapeuter, socialrådgivere mm.
 

I som forældre har også mulighed for, at kontakte det Rådgivende Team, I kan læse mere om mulighederne her: https://www.haderslev.dk/borger/familie,-b%C3%B8rn-og-unge/r%C3%A5dgivning-og-vejledning