Børnehuset Chilli

Kalender

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

Webtilgængelighedserklæring: https://was.digst.dk/boernehusetchilli-haderslev-dk

 

 

 

Børneuniverset


Børneunivers Hoptrup Marstrup Vilstrup:

 I Chilli er vi en del af børneuniverset med Fællesskolen Hoptrup- Marstrup- Vilstrup. Det væsentlige formål med børneuniverset er, at skabe en rød tråd i barnets liv og skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Derfor har vi sammen med skolen forskellige temaer, som vi arbejder sammen omkring, det kan være mobning, ”vi fanger ord”, yoga, mindfulness, osv. ligesom vi også i fællesskab finder mål for de kommende skolebørn og den nuværende 0. klasse.

I ”Inklusionseftersynet”, fra Ministerien for børn, undervisning og ligestilling, anbefales det blandt andet, at der både imellem fagpersoner og forældre samt fagpersoner på tværs, er et fælles sprog for adfærd, metoder etc. (http://www.emu.dk/nyhed/anbefalinger-til-udvikling-af-inklusion) Det har vi i Børneuniverset HMV, vi har fokus på, at skabe bredé i universet, så faglighed og vidensdeling bliver en integreret del af vores enheder. Dermed højner vi muligheden for en tidlig indsats og inkluderende fællesskaber. Vi oplever ligeledes at ved kommunikation og dialog bliver der en større forståelse for hinanden, og vi ser hinanden som et hold omkring, at skabe sammenhæng mellem skole og dagtilbud for barnet. 

Når et barn oplever sammenhæng, er det foreniget med genkendelighed. Genkendelighed i forhold til det ydre miljø såsom eks. lokaler, men også genkendelighed i forhold til de børn og voksne barnet skal interagere med og danne relation med. Genkendelighed gør at barnet bliver mere (og hurtigere) trygt i sit skoleliv, og dermed skabes der en større forudsætning for at lære. (kilde: Humberto Maturana) I fællesskab udvikler vi og justerer vores fælles børneunivers til den foranderlige virkelighed vi er i, dermed har vi et konstant blik for, at sikre børnenes læring, udvikling og trivsel.

Fra januar begynder de kommende skolebørn, at danne en mere intensiv relation til skolen og dets personale. Det består af, forskellige tiltag for at gøre overgangen lettere for børn og forældre, dette værende eksempelvis besøg på fællesskolen for de kommende elever, en gang om måneden fra januar frem til sommerferien. Der kan læses mere om sammenhæng mellem Chilli og fællesskolen på hjemmesiden.

Vi samarbejder også med andre skoler, og tilbyder de børn, som ikke skal på Fællesskolen, at deltage i et besøg på den pågældende skole. Ligeledes vil der bliver afholdt et overleveringsmøde, hvis der skønnes behov for dette. 

 

Se mere her:

http://www.infoba.dk/web/default.aspx?iid=10641&p=dokumenter