Børnehuset Chilli

Kalender

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

Webtilgængelighedserklæring: https://was.digst.dk/boernehusetchilli-haderslev-dk

 

 

 

Vuggestue


Info om vuggestuen:

Vuggestuen er en del af idrætsafdelingen i Hoptrup. Det er en vuggestue, hvor der er 16 pladser til børn i alderen 0-3 år.

En typisk dag:

De børn, der møder før klokken 7.30, tilbydes havregryn eller en halv bolle, hvis de ikke har spist hjemmefra.

Klokken 7.30 går vuggestuen sammen med en voksen på stuen.

Klokken ca. 8.30 får børnene tilbudt en mad fra deres madkasse

Klokken ca. 9.00-10.30 bliver børnene tilbudt forskellige aktiviteter, såsom eksempelvis legeplads, gymnastik, male, musik osv.

Klokken ca. 10.45 spiser børnene deres madpakke

Klokken ca. 11.30 kommer børnene ud at sove. De sover i krybber som vuggestuen stiller til rådighed, ligesom vi også har til, at de kan få deres egen pude og dyne. Nogle børn finder det trygt, at sove i egen barnevogn, hvilket vi gerne vil støtte op omkring, hvis I tager en barnevogn med.  

Børn i vuggestuealderen lærer noget nyt hver dag, og det er både sprogligt, motorisk og socialt. Det er den periode af livet, hvor hjernen er allermest aktiv. Det kræver tryghed og genkendlighed for barnet for, at kunne udvikle sig harmonisk. Vuggestuens primære læringsmiljø er de daglige rutiner såsom måltiderne, turene, aktiviteterne på legepladsen, sangene, højt læsning, pusletid, legen med de andre børn og voksne.

I følge dagtilbudsloven skal vuggestuen også arbejde med pædagogiske læreplaner:

Personlig kompetence: Vi understøtter barnets udvikling af selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed, vi følger barnets initiativ og udfordrer barnet i henhold til NUZO.

Social kompetence: Vi tror på fællesskaber og vi viser børnene forskellige fællesskaber både i forhold til køn, alder og kompetencer. Børnene vil også indgå i fællesskab med børnehavebørnene. Vi er sammen med børnene, så vi kan hjælpe og vejlede i forhold til, at forstå de sociale spilleregler. Vi vægter lege, både som er voksenstyret, men også hvor vi følger barnets initiativ i disse. Legen er et sted, hvor børn lærer, at få en forståelse for sig selv og andre.

Sproglig kompetence: Igennem sange, rim og remser bliver sproget nuanceret, udviklet og udfordret. Fagter kan være med til at skabe en større forståelse for ordene i sangene. Vi italersætter og benævner, hvad vi gør, fordi vi ved, at jo flere ord børn hører, jo nemmere får de i deres videre læring.

Krop og bevægelse: Vuggestuen har ligesom resten af afdeling et afsæt i, at være idrætinsitution. På stuen kan der ses, motorikbaner det meste af dagen. Der vil være forhindringer som alle børn kan blive udfordret og stimuleret motorisk på trods af forskellige niveauer. Der er et tilbud om gymnastik i skolens hal en gang ugentligt.

Natur og naturfænomener: Vi støtter barnet i, at være undersøgende i naturen, og vise barnet de forskellige årstider. Vi er ude de fleste dage i løbet af ugen.

Kulturelle udtryksformer: Vi synger hver dag inden vi spiser, og har også musik som en aktivtet. Vi oplever, at de fleste børn er glade for musik og sang. Vi fejrer traditioner, og ofte i den forbindelse udtrykker børnene sig kreativt, eks. fastelavns ris til fastelavn.

For yderligere uddybelse: http://www.chilli.haderslev.dk/web/default.aspx?iid=10641&p=profil

 VIL I HØRE MERE:

Er i nye forældre, der gerne vil vide mere om vuggestuen kan I bruge hjemmesiden, men I er også velkommen til at kontakte os på tlf. nr 74345410 eller email: jano@haderslev.dk, for at se om vuggestuen kunne være et tilbud til Jeres barn. Vi inviterer meget gerne på besøg uden, at det har nogle forpligtelser.

Indkøring:I samarbejde med Jer forældre, aftaler vi et indkøringsforløb, vi er fleksible og tager udgangpunkti barnets behov.