Børnehuset Chilli

Kalender

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

Webtilgængelighedserklæring: https://was.digst.dk/boernehusetchilli-haderslev-dk

 

 

 

Hjernen og Hjertet


Hjernen og Hjertet

Som Haderslev kommunes øvrige daginstitutioner, anvender vi Hjernen&Hjertet. Hjernen&Hjertet er et IT-system, der i arbejdet med børns læring, udvikling og trivsel, kan kombinere en række velfungerende praksisrettede værktøjer.

Ved at skabe sammenhæng og effektivitet, bidrager Hjernen&Hjertet til at sikre den gode pædagogiske kvalitet. Dette sker ved at understøtte en lang række af de aktiviteter og processer, der mellem forældre og pædagoger, skal danne grundlag for den løbende dialog om barnets trivsel, udvikling og læring.

Systemet består af en række moduler, hvoraf Haderslev Kommune anvender de fire:

  • Rambøll TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats)
  • Rambøll Sprog
  • Rambøll Dokumentation
  • Rambøll Dialog

Rambøll TOPI systematiserer trivselsvurderingerne, hvor vi to gange årligt forholder os til alle børns trivsel og udvikling. Dette fordi vi ved, at den hyppige og systematiske vurdering af hvert enkelt barn, er med til at fremme bedre trivsel samt sikre at vi møder barnet hvor det er i sin udvikling.

Som forældre vil I blive involveret, hvis vurderingen af jeres barn give anledning til en særlig opmærksomhed. Der vil være dialog omkring planlægningen og udførelsen af en eventuel efterfølgende indsats.

Rambøll Sprog er et vurderingsværktøj, som giver viden om børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin. Værktøjet anvender det nationale sprogvurderingsmateriale, og kan bruges til både at vurdere et- og tosprogede børns sprog i treårs alderen og inden skolestart. Det er lovpligtigt at lave sprogvurderinger på børn, hvor vi skønner der er behov for at sikre barnets sproglige udvikling.

I Chilli har vi valgt, at vi som udgangspunkt vurderer alle 3 årige. I det samlede sprogvurderingsresultat indgår også forældrenes vurdering, I vil blive kontaktet når sprogvurdering bliver aktuel for jeres barn.

Rambøll Dokumentation består af fire værktøjer, som hver især understøtter kommunikationen og refleksionen mellem institutionen og forvaltningen:

  • Lege- og Læringsmiljøvurdering
  • De Pædagogiske Læreplaner
  • Tilsyn
  • Kvalitetsrapport

    I vil som forældre blive inviteret til deltagelse i Lege-og læringsmiljøvurderingen, der har fokus på refleksion og udvikling i den pædagogiske praksis i forhold til høj faglig kvalitet.

Rambøll Dialog er Hjernen&Hjertets værktøj til at understøtte dialogen mellem forældre og pædagoger om barnets barnets læring, trivsel og udvikling.

I dette arbejde er aktiv inddragelse af forældrene vigtig, og rent praktisk foregår det ved, at både forældre og pædagoger inden forældresamtaler, besvarer spørgsmål om barnet. Besvarelserne danner således grundlag for forældresamtalen og strukturerer rammerne for en konstruktiv dialog, hvor fokus er på barnets læring, udvikling og trivsel. Værktøjet er med til, at skabe overblik over, hvordan barnets udvikling støttes bedst muligt.  Ligesom det kan bidrage til at fastholde de aftaler og indsatser forældre og pædagoger vurderer, kan understøtte barnets videre udvikling bedst muligt.