Børnehuset Chilli

Kalender

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

Webtilgængelighedserklæring: https://was.digst.dk/boernehusetchilli-haderslev-dk

 

 

 

Sampasning


Før ferieperioder vil I som forældre blive spurgt om, hvornår jeres barn kommer i Børnehuset Chilli i skoleferier. Dette af hensyn til planlægningen af det pædagogiske indhold i ferieperioderne og for at kunne planlægge personalets ferieafvikling. Det er vores hensigt, at personalet afvikler ferie, når der er færrest fremmødte børn i institutionen.

Der er planlagt sampasning i følgende ferieperioder og -dage.

Gældende for 2020:

Juleferie: d. 2.1 og d. 3.1 (Vi er i Hoptrup)

Vinterferie: uge 7 (Vi er i Hoptrup)

Påskeferie: uge 15 (Vi er i Hoptrup)

Kristi Himmelfartsferie: d. 22.5 (Vi er i Hoptrup)

Sommerferie:

uge 28 (Vi er i Marstrup)

uge 29 (Vi holder lukket)

uge 30 (Vi er i Hoptrup)

Uge 31 (Vi er i Hoptrup)

Efterårsferie: uge 42 (Vi er i Hoptrup)

Juleferie: d. 22.12 og 23.12 (Vi er i Hoptrup) Vi har lukket fra d. 24.12 - 1.1

Vær opmærksom på, at åbningstiderne følger det sted, hvor sampasningen foregår.

 

Sampasning vil blive planlagt ud fra, at det er velkendte voksne fra både Marstrup og Hoptrup.

Jeres barn får tildelt en garderobeplads den første morgen de møder ind i institutionen. I er velkomne til at drikke en kop kaffe eller blive lidt i institutionen, hvis I føler behov for dette.

Skal Jeres barn sove, vil personalet fra Jeres barns afdeling sørge for, at den vante pude/dyne er med. Hvis barnet skal sove udendørs, skal i medbringe egen barnevogn.

Vi har hidtil fået positive tilbagemeldinger, hvor oplevelsen er, at børnene trives i sampasningstilbudet. Sampasning er i ferieugerne, og strukturen vil være anderledes for alle, vi opfordrer derfor til dialog, hvis der er nogle aspekter af dagen i undrer Jer over.