Børnehuset Chilli

Kalender

Velkommen til Børnehuset Chilli. Vores værdier er gemt i vores navn: C - Coaching, H - Helhed, I - Ildsjæle, L - Livsglæde, L - Ligeværdighed, I - Inklusion

Følg os på FACEBOOK: Børnehuset Chilli i Haderslev

 

Sampasning


I Idrætsafdelingen (Hoptrup), modtages der vuggestuebørn, og derfor foregår sampasningen som regel altid i denne afdeling. Dette er begrundet i praktiske hensyn såsom at vuggestuen har deres krybber.

I uge 28 og 29, 2019 vil sampasningen som en forsøgsordning foregå i Marstrup. Der vil blive taget særligt hensyn til de yngste børn og deres behov for faciliteter, der passer til deres behov. 

Sampasning vil blive planlagt ud fra, at det er velkendte voksne fra både Marstrup og Hoptrup.

Jeres barn får tildelt en garderobeplads den første morgen de møder ind i institutionen. I er velkomne til, at drikke en kop kaffe eller blive lidt i institutionen, hvis I føler behov for dette.

Skal Jeres barn sove, vil personalet fra Jeres barns afdeling sørge for, at den vante pude/dyne er med.

Til kl. 8.00: Tilbud om havregryn og en ½ bolle med smør.

Kl. 11.00-12.00: Madpakker

Kl. 14: Frugt, alle børn har et stykke frugt med hjemmefra (med undtagelse af Marstrup adelingens børn, da der er frugt ordning)

Er Jeres barn sulten om formiddagen vil der være mulighed for at få en mad.

Det personale der skal være i sampasningen aftaler sammen, hvad ugen skal tilbyde og melder dette ud via Infoba.

Vi har hidtil fået positive tilbagemeldinger, hvor oplevelsen er, at børnene trives i sampasningstilbudet.

Sampasning er i ferieugerne, og strukturen vil være anderledes for alle, vi opfordrer derfor til dialog, hvis der er nogle aspekter af dagen i undrer Jer over.

Adressen:

Hoptrup Hovedgade 60

6100 Haderslev

74345410